ردیف

نام نام خانوادگی نام اثر مدرک محل خدمت واحد سازمانی
1 اردشیر  آقائی مجموعه شعر یک اثر از ترانه لیسانس خرم آباد ناحیه 2
2 بهرام آقاخانی چگنی رد پایی برخاک فوق لیسانس بروجرد بروجرد
3 جمشید احمد نژاد چگونه بافرزندان خود رفتار کنیم    (کار مشتر با اصغر سنگ بهرام ) لیسانس دورود دورود
4 ایرج احمدی برخی انگیزه های رفتاری در ایران بویژه لرستان لیسانس خرم آباد ویسیان
5 فروزان ادیب فر مقدمه ای برتحولات اقتصادی ایران در عصر ناصری دکترا خرم آباد  سازمان تربیت معلم آیت الله کمالوند
6 کریم الفت بیماریهای دهان و دندان فوق دیپلم خرم آباد خرم آباد ناحیه 2
7 علی احمد امیر سرداری ترجمه فوق لیسانس بروجرد بروجرد
8 حشمت الله بازوند رابطه عقل و پرسش (باورهاواحساسات دینی –مجموعه مقالات) لیسانس کوهدشت رومشگان
9 قدرت الله باقری قلعه نوعی شیوه های حفظ آیات  مشابه قرآن لیسانس بروجرد بروجرد
10 علیداد برزوئی آئین ها و باور های مذهبی مردم لرستان لیسانس خرم آباد بازنشستگان ناحیه 1
11 اسحاق بهرامی مشایخ مثنوی   خرم آباد چگنی
12 محمّد رضا پور فرخ بهداشت و ورزش لیسانس خرم آباد بازنشستگان
13 محمّد رضا پور فرخ آموزش دو و میدانی لیسانس خرم آباد بازنشستگان
14 حسین پیریائی روشهای فنون جدید تدریس فوق لیسانس بروجرد بروجرد
15 محسن تنه کار روان شناسی کنترل عصبانیت لیسانس بروجرد بروجرد
16 محسن تنه کار تربیت فرزندان دلخواه لیسانس بروجرد بروجرد
17 محسن تنه کار رهایی ازاحساس گناه و لیسانس بروجرد بروجرد
18 محسن تنه کار  عذاب وجدان لیسانس بروجرد بروجرد
19 محسن تنه کار چگونگی  دوست داشته شوم لیسانس بروجرد بروجرد
20 محسن تنه کار مثبت اندیشی لیسانس بروجرد بروجرد
21 محسن تنه کار روان شناسی و رفع نگرانیها لیسانس بروجرد بروجرد
22 محسن تنه کار تجزیه وتحلیل  روابط دختران وپسران لیسانس بروجرد بروجرد
23 محسن تنه کار زندگی زناشویی فوق العاده لیسانس بروجرد بروجرد
24 محسن تنه کار هنرمند ترین مادر لیسانس بروجرد بروجرد
25 محسن تنه کار هدایت صحیح غرایز جنسی فرزندان لیسانس بروجرد بروجرد
26 محسن تنه کار روان شناسی جلب و جذب همسر لیسانس بروجرد بروجرد
27 محسن تنه کار گنجی به نام مخالفت لیسانس بروجرد بروجرد
28 محسن تنه کار موفقترین پدر لیسانس بروجرد بروجرد
29 محسن تنه کار روان شناسی رفع مشکلات لیسانس بروجرد بروجرد
30 محسن تنه کار پاسخ به سوالات کودکان ر لیسانس بروجرد بروجرد
31 محسن تنه کار دانشمندان و متفکران در مورد خدا چه می گویند؟ لیسانس بروجرد بروجرد
32 محسن تنه کار خواستن ، توانستن است لیسانس بروجرد بروجرد
33 روح الدین تیموریان ریاضیات مقدماتی فوق لیسانس خرم آباد آموزشکده فنی
34 محمد رضا جایدری تاریخ فوتبال لرستان لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 2
35 محمد رضا جایدری گلستانی از سخنان بزرگان لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 2
36 علی جمالی نماز یا کلید بهشت لیسانس خرم آباد بازنشستگان- ناحیه 2
37 محترم حسن پور پیرزن زشت لیسانس دورود دورود
38 عزت الله حسن زاده مکانیک اتومبیل خود باشید لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
39 داریوش حسنوند برنامه ریزی و سیاست توسعه    (کار مشترک با علی اکبر هرندی ) فوق لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 2
40 رضا حسنوند دیوان  مصدق اثر شادروان مرحوم میرزا شفیع مصدق فوق لیسانس الشتر الشتر
41 بیژن حسین پور حاکمان و مردمان لیسانس خرم آباد سازمان
42 عبد السعید حقیقی دیوان ملا حقعلی سیاهپوش لیسانس خرم آباد چغلوندی مآمور به فرمانداری کوهدشت
43 محترم حیدری بهار جوانی لیسانس الشتر الشتر(مامور به ارشاد اسلامی)
44 حجت الله حیدری ریشه های نژادی لر لیسانس خرم آباد بازنشستگان
45 حجت الله حیدری متلهای لرستان لیسانس خرم آباد بازنشستگان
46 حجت الله حیدری هرمزان دلاور لر لیسانس خرم آباد بازنشستگان
47 حجت الله حیدری جغرافیای تاریخی الشتر و ریشه نژادی لر لیسانس خرم آباد بازنشستگان
48 حجت الله حیدری گذری بر ادیان لیسانس خرم آباد بازنشستگان
49 حجت الله حیدری ایل حسنوند لیسانس خرم آباد بازنشستگان
50 حجت الله حیدری تبار شناسی لرستان لیسانس خرم آباد بازنشستگان
51 حجت الله حیدری نقدی بر پیش گوئی های خان الماس و ایل بیگی جاف لیسانس خرم آباد بازنشستگان
52 علی حیدریان تجوید مصور قرآن لیسانس الشتر الشتر
53 علی حیدریان تربیت اسلامی درعمل لیسانس الشتر الشتر
54 ابراهیم خرم آبادی نگاهی به داستان رستم و اسفندیار لیسانس کوهدشت کوهدشت
55 ابراهیم خرم آبادی مجموعه داستانهای افیون لیسانس کوهدشت کوهدشت
56 مجتبی خسروی آموزش نرم افزارهای الکترونیکیpspice9/2 لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
57 مجتبی خسروی آموزش نرم افزارهای الکترونیکیE.W.B لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
58 افسانه خوشناموند مجموعه سؤالات کنکور طراحی دوخت اعلام نشده کوهدشت کوهدشت
59 مراد علی دیربازیان هزار و یک نکته زبان انگلیسی در قالب تست لیسانس کوهدشت کوهدشت
60 هدایت الله رشیدیان خرم آباد در گذر جغرافیای انسانی اعلام نشده خرم آباد بازنشستگان
61 خسرو رضایی روشهای نوین برای کاهش وزن فوق لیسانس خرم آباد آموزشکده فنی پسران
62 خسرو رضایی مباحث زبان تخصصی در کارشناسی ارشد فوق لیسانس خرم آباد آموزشکده فنی
63 خسرو رضایی زبان تخصصی در تربیت بدنی و علوم ورزشی ویژه کاردانی و کارشناسی فوق لیسانس خرم آباد آموزشکده فنی
64 خسرو رضایی  ترجمه زندگینامه  مایکل جردن فوق لیسانس خرم آباد آموزشکده فنی
65 اکبر رضایی  خواهش خاکستری لیسانس خرم آباد بازنشستگان
66 احمد روزبهانی مجموعه شعر فوق لیسانس بروجرد بروجرد
67 احمد روزبهانی یادنیکان فوق لیسانس بروجرد بروجرد
68 حسین سلیمانی روزبهانی تفسیر و تصحیح مبسوط و تحلیلی استدلالی منظومه عشق عرفانی خسرو و شیرین   بروجرد بازنشستگان اشترینان
69 محمد سهرابی لرستان و تاریخ قوم کاسیت (کاسیان) لیسانس خرم آباد بازنشستگان
70 سعید شادابی فرهنگ مردم لرستان لیسانس خرم آباد بازنشستگان
71 فرحناز شکری دستور زبان انگلیسی دانشگاهی لیسانس خرم آباد ناحیه ا
72 فرحناز شکری Media Discourse لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
73 مجتبی شیرپور واژه نامه انگلیسی به فارسی زرین   خرم آباد چگنی
74 سید محمد طاهری آشنائی با قوانین مهم اجتماعی لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
75 کامین عالی پور دستور زبان لکی، ضرب المثلها و واژه نامه فوق لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
76 علی حسین عزیزی مجموعه شعرها زیر سایه تنهایی لیسانس بروجرد بروجرد
77 علی علی پور وقتی غزل می خواند کاردانی الشتر الشتر
78 محمد کاظم علی پور درتبار آینه وآفتاب لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
79 محمد کاظم علی پور شعر، جنون ، رهایی لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
80 محمد کاظم علی پور تصنیف کوچه های خسته لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
81 محمد کاظم علی پور اندوه پنهان لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
82 حمید عیدی نقد عقاید دکترا خرم آباد بازنشستگان
83 شیرزاد غلام زاده زبان تخصصی در تربیت بدنی و علوم ورزشی فوق لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
84 علی فتح اللهی بررسی تأثیر احادیث وروایات شیعی ونهج البلاغه برمفاهیم عرفانی دکترا خرم آباد سازمان (تربیت معلم علامه طباطبایی)
85 علی فتح اللهی کاوشی مختصر درتاریخ ادیان بشر دکترا خرم آباد سازمان (تربیت معلم علامه طباطبایی)
86 علی فتح اللهی سر نهان درمبانی تصوف وعرفان دکترا خرم آباد سازمان (تربیت معلم علامه طباطبایی)
87 عبد الرضا فرید زاده آل فوق دیپلم بروجرد بازنشستگان
88 عبد الرضا فرید زاده خنجر همیشه قدیمی است فوق دیپلم بروجرد بازنشستگان
89 محمد فلاحی نسب گویش گم شده لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
90 علی فلسفی قبیله های غزل فوق لیسانس بروجرد بروجرد
91 ایرج کاظمی حافظ در اندیشه حافظ شناسان لیسانس خرم آباد بازنشستگان
92 ایرج کاظمی مشاهیر لر(بررسی پیشینه تاریخی اجتماعی و ساختار شهری خرم آباد ) لیسانس خرم آباد بازنشستگان
93 ایرج کاظمی در باغ خاطره ها لیسانس خرم آباد بازنشستگان
94 ایرج کاظمی دلفان در گذر تاریخ (مشاهیر اهل حق ) بخش 1 لیسانس خرم آباد بازنشستگان
95 سید احمد کاظمی مجموعه شعر بالا گریوه لیسانس پلدختر بازنشستگان
96 اردشیر کاظمی بازی عشق کودک است فوق دیپلم خرم آباد ناحیه 2
97 اردشیر کاظمی چهره های ماندگار شهر خرم آباد فوق دیپلم خرم آباد ناحیه 2
98 ایرج کاظمی بررسی احوال و تحلیل اشعار سخنسرای لر زبان میر نوروز لیسانس خرم آباد بازنشستگان
99 محمد حسن کاکاوندی کتاب کار وتمرین اجتماعی پایه اول راهنمایی فوق دیپلم خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
100 میر احمد کرد علیوند شرح و مفاهیم آموزش قرآن لیسانس خرم آباد پاپی
101 عزیز اله کشاورز کوچ(مجموعه داستان ) فوق دیپلم خرم آباد بازنشستگان
102 احمد کشوری پژوهشی در بزه کاری نوجوانان و جوانان فوق لیسانس بروجرد بروجرد
103 مصطفی کنجوری مجموعه های اعداد لیسانس نورآباد نورآباد
104 مریم گرامی فرد ازشقایق و لاله های واژگون  تا شلمچه  و جزایرمجنون فوق لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 2
105 محمد گودرزی دهریزی در هوای کوچه ها فوق لیسانس بروجرد سازمان (تربیت معلم زینب کبری )
106 محمود مرشدی یادگیری مشارکتی درتبیت بدنی فوق لیسانس بروجرد بروجرد
107 عابدین ملک فر مخاطبان خاص قرآن لیسانس خرم آباد پاپی
108 محمد رضا ملکشاهی راد ارزشیابی آموزشی فوق لیسانس خرم آباد سازمان
109 ابراهیم منقبتی غزل دل لیسانس الیگودرز بازنشستگان
110 سید مسعود موسوی پژوهشی در سیر جمع و تدوین قرآن کریم اعلام نشده خرم آباد خرم آباد
111 علویه طاهره موسوی بانوان تشرف یافته به حضور حضرت مهدی (عج) فوق لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1
112 محمد مهدوی فرد امیدبه زندگی لیسانس کوهدشت رومشگان
113 محمد مهران نژاد نازک خیالان شب نشین لیسانس خرم آباد باز نشسته ناحیه 1خرم آباد
114 حسین مهرداد هنر تدریس دکترا خرم آباد بازنشسته
115 فضل الله میر دریکوند پیشگیری از اعتیاد دانشجوی دکترا خرم آباد خرم آباد ناحیه 2
116 فضل الله میر دریکوند پیشگیری و درمان اعتیاد دانشجوی دکترا خرم آباد خرم آباد ناحیه 2
117 مهرداد میرزائی کتاب نامه و تمرین اجتماعی پایه اول راهنمایی لیسانس خرم آباد خرم آباد ناحیه 1- تیز هوشان
118 عبدالرضا میناگر  امام  علی و عرفان فوق لیسانس بروجرد بروجرد
119 عبدالرضا میناگر هفت مقام عرفانی فوق لیسانس بروجرد بروجرد
120 محمد نظری مجموعه شعر خوشه انگور لیسانس کوهدشت کوهدشت
121 حسین نظریان مجموعه شعر نجوای غریب لیسانس نورآباد نورآباد
122 علی نعمتی روان شناسی تربیتی فوق لیسانس بروجرد بروجرد
123 علی نعمتی روان شناسی روابط بین فردی فوق لیسانس بروجرد بروجرد
124 منوچهر نورمحمدی ملا منوچهر خان کولیوند شاعر اهل بیت لیسانس خرم آباد بازنشستگان
125 یاراحمد نیازی اعتیاد جوانان لیسانس کوهدشت کوهدشت
126 یار احمد نیازی معلم موفق لیسانس کوهدشت کوهدشت
127 عظیم وارسته کتاب شناسی استان لرستان جلد اول و دوم لیسانس خرم آباد بازنشستگان
128 علیرضا ولی زاده خاکهای نسوز فوق لیسانس بروجرد بروجرد
129 علیرضا ولی زاده مقدمه ای برساختارهاونقشه های زمین شناسی فوق لیسانس بروجرد بروجرد
130 حسینعلی همتی اخلاق و تربیت اسلامی فوق لیسانس خرم آباد سازمان (تربیت معلم علامه طباطبایی)
131 علی یوسفوند تهاجم فرهنگی و راههای مقابله با آن لیسانس الشتر الشتر
132 علی یوسفوند بوسنی هرزگوین تراژدی قرن بیستم لیسانس الشتر الشتر

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 9:18 توسط |