نوشته شده توسط :
 

اسامی نفرات برتر شانزدهمین دوره معلم پژوهنده

 

اسامی پیشنهاده های برگزیده فراخوان اولویت های پژوهشی سال۹۱-۹۲

کتابخانه

همایش ها و گرد همایی ها

 

     سایت های  استان ها    

                    سایت های شهرستان ها و مناطق استان لرستان


تاریخ انتشار : چهارشنبه هشتم آبان 1392 |
نوشته شده توسط :

جلسه شورای تحقیقات

 شهریورماه (93/6/24)

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان


تاریخ انتشار : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 |
نوشته شده توسط :

تشکیل جلسه شورای تحقیقات
شهریورماه (93/6/19)

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان


تاریخ انتشار : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 |
نوشته شده توسط :

  به مناسبت بزرگداشت هفته معلم پژوهشکده تعلیم و تربیت اقدام به برگزاری فراخوان مقاله مطرپژوهی در چهار محور نمود که نفرات برتر به شرح ذیل می باشند.

محور های

 فراخوان

رتبه

نام و نام خانوادگی

شهرستان یا منطقه

محور (۱)

اول

سید رحمت اله موسوی فرد

ناحیه ۲

محور (۱)

دوم

فرزانه بابایی

نورآباد

محور (۱)

سوم

پرویز مرادزاده

نورآباد

محور (۲)

اول

شهلا آسترکی

ازنا

محور (۲)

دوم

محمد تقی حسین زاده

رومشکان

محور (۲)

سوم

سیده لاله صالحی

ازنا

محور (۳)

اول

ابراهیم سپهوند

ناحیه ۲

محور (۳)

دوم

فرشته لطیف پور

ناحیه ۲

محور (۳)

سوم

مهرداد خوشنام وند

کوهدشت

محور (۴)

اول

جمشید احمدوند

دورود

محور (۴)

دوم

حسین پورعارف

اداره کل

محور (۴)

سوم

زهرا لک علی آبادی

ناحیه ۲تاریخ انتشار : دوشنبه هجدهم فروردین 1393 |
نوشته شده توسط :
در یافت نمون برگ پيشنهاده پژوهشي و فرم خلاصه پیشنهاده

فرم خلاصه پیشنهاده

نمون برگ پیشنهاده پژوهشی


تاریخ انتشار : پنجشنبه پنجم دی 1392 |