نوشته شده توسط :
به زودی از این محل (وبلاگ) به محل دیگری (وب سایت) نقل مکان خواهیم کرد. فعلا اطلاع رسانیهای محدود اما ضروری را از همین طریق انجام خواهیم داد. به امید دیدار در خانه جدید.


تاریخ انتشار : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 |
نوشته شده توسط :

 کتابخانه پژوهشکده تعلیم و تربیت اداره کل آموزش و پرورش استان با بیش از 8000 جلد کتاب تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت (با موضوعات روش تحقیق در علوم انسانی، مدیریت آموزشی، روان شناسی، مشاوره و...) جهت استفاده عموم فرهنگیان استان مهیا می باشد. عزیزان غیر فرهنگی نیز می توانند از طریق "معرف فرهنگی" از کتب و سایر منابع این کتابخانه استفاده نمایند. گفتنی است علاوه بر کتابهای موجود، تعداد 1169 عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و تعداد 1040 عنوان  طرح پژوهشی در این مرکز نگهداری می شود که همکاران فرهنگی و اعضاء غیر فرهنگی، تحت شرایط پیش بینی شده می توانند از این منابع استفاده کنند. با توجه به نظر مساعد مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان، در نظر است جهت توسعه کمی و کیفی این مرکز پژوهشی، علاوه بر خرید کتب جدید؛ نسبت به راه اندازی کتابخانه دیجیتالی و تهیه کتابهای الکترونیکی نیز اقدام شود.


تاریخ انتشار : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 |
نوشته شده توسط :
جلسه رابطین تحقیق و پژوهش ادارات آموزش و پرورش شهرستان/منطقه  روز چهارشنبه مورخ 5/9/93 در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار می گردد. گزارش جلسه را متعاقبا به اطلاع خواهیم رساند.


تاریخ انتشار : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 |
نوشته شده توسط :

جلسه شورای تحقیقات (93/6/24) 


تاریخ انتشار : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 |
نوشته شده توسط :

جلسه شورای تحقیقات (93/6/19)

 


تاریخ انتشار : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 |